Sponsorskap

Fastighetsförmedling handlar om relationer och samarbeten. Samarbetet mellan oss och våra köpare och säljare. Eller mellan oss och advokater, banker eller byggherrar. Goda samarbeten är grunden till lyckade affärer och ett starkt team.

Sponsorskap som samarbete är nytt för oss som företag, något vi tror och vill satsa på. Från och med 2017 väljer vi att sponsra olika projekt och partners som vi vill stärka, som kan stärka oss och som vi tycker lyfter Mallorca. Vi presenterar stolt:

Favourite added
Favourite removed
Favourite added
Favourite removed